Izdvojeno > Osnove pravopisa i gramatike

VOKATIV (odvajanje zarezom i vokativ stranih imena)

(1/1)

King Eric:
Pravilo

Vokativ je samostalni padež koji ne odgovara ni na kakvo pitanje. Vokativ je umetnuta rečenica te se stoga uvijek odvaja zarezom/zapetom od ostatka rečenice.

U pravu si Johne/Džone.
U pravu si, Johne/Džone.

Johne/Džone neću tako postupiti.
Johne/Džone, neću tako postupiti.

U pravu si Johne/Džone ali neću tako postupiti.
U pravu si, Johne/Džone ali neću tako postupiti.
U pravu si Johne/Džone, ali neću tako postupiti.
U pravu si, Johne/Džone, ali neću tako postupiti.

Ben Dover:
Srpski jezik

I strana imena dobijaju vokativne nastavke, a samo u nekim slučajevima vokativ će biti jednak nominativu. Pogledati donje primere.

Primer:

Vokativ jednak nominativu imaće:
• ženska i muška imena na -a (po uzoru na domaća: Milena-Milena; Andrija-Andrija itd.): Dajana-Dajana; Noa-Noa itd.;
• ženska imena na bilo koji glas (koja su i inače okamenjena u svim padežima): Triniti-Triniti, Bruk-Bruk, Fejt-Fejt, Loren-Loren, Pejdž-Pejdž, Rejčel-Rejčel, Tejlor-Tejlor itd.;
• muška jednosložna imena na -k, -g, -h, -c: Džek-Džek, Dag-Dag, Erih-Erih, Franc-Franc itd.;
• muška imena na -e, -i, -o, -u: Makarije-Makarije, Mojsije-Mojsije, Sofronije-Sofronije, Henri-Henri, Džefri-Džefri, Zakari-Zakari, Mario-Mario, Antonio-Antionio, Randu-Randu, Zanadu-Zanadu itd.;
• prezimena na -ek, -ak, -ec, -ac: Čapek-Čapek, Krivec-Krivec itd.

Vokativni nastavak -e imaće:
• muška višesložna imena na -k, -h: Dominik-Dominiče, Šerlok-Šerloče, Hajnrih-Hajnriše, Abdulah-Abdulaše itd.;
• sva muška imena i prezimena na suglasnike -b, -v, -d, -l, -m, -n, -p, -r, -s, -t, -f: Kejleb-Kejlebe, Petrov-Petrove, Dejvid-Dejvide, Majkl-Majkle, Malkolm-Malkolme, Kevin-Kevine, Filip-Filipe, Piter-Pitere, Karlos-Karlose, Makdermot-Makdermote, Džef-Džefe itd.

Vokativni nastavak -u imaće:
• sva muška imena na -č, -dž, -š, -đ, -z, -ž, -j, -lj (-ć, -nj): Nikolajevič-Nikolajeviču, Džordž-Džordžu, Mikloš-Miklošu, Lođ-Lođu, Perez-Perezu, Milroj-Milroju, Serž-Seržu, Jezekilj-Jezekilju itd.;
• kao alternativni nastavak muška imena na -k, -h: Refik-Refiku, Abdulah-Abdulahu itd.;
• kao jednakovredni* nastavak imena na -r: Piter-Piteru, Šumaher-Šumaheru itd.


________________________

*Ovo znači da se kod vokativa imena sa završetkom na suglasnik -r mogu regularno koristiti oba nastavka, -e ili -u: Piter — Pitere ili Piteru, Šumaher — Šumahere ili Šumaheru, Kantor — Kantore ili Kantoru itd.


Hrvatski jezik

Vokativ jednak nominativu imaju:

• ženska imena okamenjena kroz padeže
Brooke, Jane, Grace, Katherine, Isabella, Mary, Julie, Sarah, Rachel...

• muška jednosložna imena koja izgovorno završavaju na -k i -g
Greg, Jack, Mac, Jacques, Mark...

• sva muška imena koja završavaju slovima -a, -e, -h, -i, -o, -y
Luca, Luke, Noah, Eli, Giorgio, Henry...

• sva kineska i korejska imena
Li, Park, Chen...

Nastavak -u dobivaju:

• istočnoslavenska imena i sva ostala prevedena ili transkribirana strana imena koja završavaju palatalima (č, ć, dž, đ, j, lj, nj, š, ž)
Nikolaju, Juriju, Iljiču...

Nastavak -e dobivaju:

• sva ostala strana muška imena
Bobe, Fritze, Duncane, Felixe, Ruperte, Olivere...

Navigacija

[0] Lista Poruka

Idi na punu verziju