Osnove pravopisa i gramatike

tema

<< < (2/3) > >>

[1] POMOĆNI GLAGOLI (biti; ht(j)eti)

[2] IMENA (svetaca, papa i monarha; grčka i rimska; istočnoslavenska)

[3] PRAVILA PISANJA

[4] PRIJEDLOZI (s(a) i k(a)), VEZNICI (pošto), REČCE (ni ispred negacije)

[5] PISANJE (rednih brojeva; brojeva; mernih jedinica; matematičkih simbola)

[6] RIJEČCA NE (uz glagole; pridjeve; priloge; glagolske priloge)

[7] PRIDJEVI (posvojni; prefiksi naj- i pre-; sklonidba posvojnih pridjeva)

[8] INTERPUNKCIJA

[9] SLOŽENICE I POLUSLOŽENICE

Navigacija

[0] Gore

[#] Slijedeća stranica

[*] Prethodna stranica

Idi na punu verziju