Izdvojeno > Osnove pravopisa i gramatike

REČENIČNA KONSTRUKCIJA, GLAGOLSKA VREMENA I NAČINI

(1/3) > >>

King Eric:
Popis obrađenih tema:

• Apozicija i atribut (hrvatski jezik)
• Čestične skupine
• Futur prvi (hrvatski jezik)
• Futur prvi (srpski jezik)
• Glagol trebati (srpski jezik)
• Konstrukcija da + prezent ili infinitv za građenje futura
• Konstrukcija za + infinitiv
• Položaj zanaglasnice (enklitike) u rečenici (hrvatski jezik)
• Sintaksa (srpski jezik)
• Upitne rečenice
• Zapovedni način (imperativ)

King Eric:
Pravilo koje vrijedi u hrvatskome jeziku

Upitne rečenice u hrvatskome jeziku tvore se inverzijom riječi iz izjavne rečenice ili upotrebom skupine je li. Nije u skladu s gramatikom započinjanje upitnih rečenica skupinom da li.

Da li si to mogao drukčije napraviti?
Jesi li to mogao drukčije napraviti?

Da li možeš doći?
Možeš li doći?

Izbjegavajte skupinu da li i u izjavnim rečenicama.

Ne znam da li to znaš.
Ne znam znaš li to.


U srpskom jeziku dopuštene su sve tri inačice:

Možeš li doći?
Da li možeš doći?

Je li to on?
Da li je to on?

Ne znam da li može doći.
Ne znam može li doći.

Ne znam da li je to on.
Ne znam je li to on.

Napomena: kada skraćeno pišemo regularnu upitnu konstrukciju je li, pisaćemo s apostrofom i odvojeno je l’ (Je l’ to on?), a ako se radi o nestandardnoj (= razgovornoj) upotrebi, pisaćemo spojeno jel’ ([razgovorno] Jel’ si dobro? : [književno] Jesi li dobro?). Takođe se sastavljeno pišu i jelte i jelda.

Ben Dover:
U engleskom je red reči drugačiji nego u srpskom jeziku, pa tako imenica može biti u službi prideva ili jedna imenica može bliže određivati ili dopunjavati drugu, što pri prevođenju treba prilagoditi našoj sintaksi: ili napraviti pridev od prve imenice, ili obrnuti red reči u odnosu na engleski ako se zadržavaju dve imenice.

Primer:

We're going to the Chicago Union Station.

Idemo na Čikago Junion Stanicu.
Idemo na Čikago Junion stanicu.
Idemo na Chicago Union Stanicu.
Idemo na Chicago Union stanicu.
Idemo na čikašku stanicu Junion.


Mythbusters are aired on the Discovery Channel.

Razotkrivači mitova prikazuju se na Diskaveri kanalu.
Razotkrivači mitova prikazuju se na Diskaveri Kanalu.
Razotkrivači mitova prikazuju se na kanalu Diskaveri.

Ben Dover:
Konstrukcija za + infinitiv ne postoji u slovenskim jezicima, to je romanska sintaksa.

U gramatikama ima za pročitati da predlozi nisu za postavljati ispred glagola.
U gramatikama se može pročitati da se predlozi ne postavljaju ispred glagola.

Treba izbegavati sve ovakve konstrukcije: za očekivati, za neverovati, za poneti, i zameniti ih konstrukcijama može se očekivati, da ne veruješ, da ponesem.

mijau:
Apozicija

Apozicija je imenica koja u rečenici pobliže označava drugu imenicu (subjekt). Mjesto joj je u rečenici ispred subjekta.

Apple kompjutori
kompjutori Apple (ili Appleovi kompjutori)

Renault automobili
automobili Renault (Renaultovi automobili)

PEZ bomboni
bomboni PEZ (PEZ-ovi bomboni)

GEO magazin
magazin GEO (GEO-v magazin)

Zippo upaljač
upaljač Zippo (Zippov upaljač)

095 mobilna mreža
mobilna mreža 095

Atribut

Atribut je riječ koja se dodaje da pobliže opiše imenicu, imeničnu zamjenicu ili poimeničeni pridjev. Atribut može biti zamjenica (najčešće posvojna), pridjev ili broj, a rjeđe i imenica (u tom slučaju atribut i imenica koju opisuje nisu u istom padežu).
Atribut, kao i apozicija, stoji ispred imenice na koju se odnosi.

Novo vrijeme donosi nove običaje.
Prvi susret prošao je vrlo dobro.
Marku su trebala dva dana da riješi problem.
Potrebno mu je bilo malo sna da bi mogao nastaviti dalje.

Ipak, imenski atribut u genitivu množine naći će se u postpoziciji:

Pročitala je to u velikoj recepata knjizi.
Pročitala je to u velikoj knjizi recepata.

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju