Prijevodi - Online

Izdvojeno => Osnove pravopisa i gramatike => Autor teme: igniss - 03.02.2012. 22:14:35

Naslov: JEDNAČENJE SUGLASNIKA PO ZVUČNOSTI
Autor: igniss - 03.02.2012. 22:14:35
Zvučni suglasnici:
  b 
  g 
  d 
  đ 
  ž 
  z 
  dž 
  - 
  - 
  - 
Bezvučni suglasnici:
p
k
t
ć
š
s
č
f
h
c


Kada se u jednoj reči, jedan pored drugog, nađu dva suglasnika različite zvučnosti, onda se prvi jednači prema drugom i prelazi u svog zvučnog/bezvučnog parnjaka. Glasovi f, h i c su bezvučni i nemaju zvučnih parnjaka.


predpostaviti                      pretpostaviti
odpastiotpasti
odpadnikotpadnik
odpozdravitiotpozdraviti
absorbovatiapsorbovati
substancasupstanca
absolutnoapsolutno
absurdapsurd
odcepitiotcepiti
podcenitipotceniti
obstrukcijaopstrukcija
srbskisrpski
svezkasveska
naručbenicanarudžbenica
kembridžskikembrički


Odstupanja:

Ne jednače se suglasničke grupe d-s, d-š i đ-s.


otstupanje                      odstupanje
otselitiodseliti
pretstavapredstava
pretsednikpredsednik
gratski, grackigradski
sutski, suckisudski
ljutski, ljuckiljudski
srotstvosrodstvo
otškrinutiodškrinuti
otštetaodšteta
otštampatiodštampati
voćstvovođstvo


Često se odstupa i u rečima stranog porekla i njihovim izvedenicama:

jurizdikcija                      jurisdikcija
pozdiplomskipostdiplomski
nogdaunnokdaun
drakstordragstor

Napomena za hrvatski jezik:

Nema jednačenja po zvučnosti ni kada se d nalazi ispred c, č, ć.

 
otcijepiti                   odcijepiti
potcijenitipodcijeniti
otčepitiodčepiti
Naslov: Jednačenje suglasnika po zvučnosti
Autor: igor_MD - 28.02.2012. 17:01:17
U mnogim se složenicama i izvedenicama javlja nekoliko različitih jednačenja glasova. U gornjem je postu objašnjeno jednačenje po zvučnosti, no postoje i druga: jednačenje po mjestu tvorbe, gubljenje i ispadanje glasova.
Radi jednostavnosti ovdje su samo navedene neke takve riječi u kojima se češće griješi:

razčupati, rasčupati                 raščupati
izčekivati, isčekivati                 iščekivati
bezćutan, besćutan                 bešćutan
izšamarati, isšamarati, iššamarati                 išamarati
izživcirati, ižživcirati                 iživcirati