Autor Tema: Mali pravopisni podsetnik  (Posjeta: 904729 )

0 članova i 5 gostiju pregledava ovu temu.

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Mali pravopisni podsetnik
« : 08.04.2009. 21:23:00 »
Sigurno su mnogi primetili zapanjujuće pravopisne greške u prevodima. Želim da ova tema bude mesto gde će se prevodioci (i ne samo oni) podsetiti osnovnih pravila pravopisa i gde ćemo moći da diskutujemo o gramatici i pravopisu. Ispod je lista najčešćih grešaka koje se prave:
Napomena: zelenim slovima je napisan pravilan oblik, crvenim nepravilan.

1.
(ja bih, ti bi, on bi, mi bismo, vi biste, oni bi)
(ja bi, mi bi, vi bi)
(mi bi smo, vi bi ste)
   

2.
u vezi sa tim       
u vezi toga
   

3.
(ovo ne važi za hrvatski)
ja treba to da uradim      ja trebam to da uradim   
ti treba to da uradiš      ti trebaš to da uradiš
on treba to da uradi
mi treba to da uradimo     mi trebamo
vi treba to da uradite      vi trebate
oni treba to da urade      oni trebaju

4.
Nazivi dana u nedelji i nazivi meseci pišu se malim slovom, isto kao i oficirski činovi i titule.

5.
gđa, gđica, g. 
g-đa, g-đica, g-din, gđa., gđica. 6.
(ovo ne važi za hrvatski)
Skraćenica za "doktor" je dr (nikako Dr.)
dr. je skraćenica za "drugo"

7.
Za razliku od hrvatskog, u duhu srpskog jezika je transkripcija stranih imena, mada se mogu ostavljati i u originalu kada se piše latinicom.

8.
Rečca "ne" se uvek piše odvojeno od glagola, osim u slučajevima: nemam, nisam, nemoj i neću.

8a.
Rečca "ne" se uvek piše sastavljeno sa pridevima.
nepristojan, neumoran, nenadoknadiv, nezvaničan...

9.
Sa mnom, za mnom 
samnom, zamnom 

10.
Može se smatrati zastarelim često pisanje velikog slova iz kurtoaznih razloga. Dakle, kod persiranja, nije neophodno "vi" pisati velikim slovom.

11.
(ovo ne važi za hrvatski)
Trebalo je to da uradim, (da uradiš, da uradi, da uradimo, da uradite, da urade)
trebao sam (trebao si, trebao je, trebali smo, trebali ste, trebali su) to da uradim

12.
ću, ćeš, će, ćemo, ćete, će
će mo, će te

13.
Kada se strano ime piše u originalu, a koristi se latinično pismo, crtice su nepotrebne. Dakle, "sa Mickeyjem Rourkeom", a ne "sa Mickey-jem Rourke-om".

14.
Srpski i hrvatski:
Nema jednačenja po zvučnosti kada je d ispred s i š.
Zbog toga:
odseliti, podsticaj, predstava, podsetnik, odšrafiti, odšetati
otseliti, potsticaj, pretstava, potsetnik, otšrafiti, otšetati

Hrvatski:
D ne prelazi u T ni kada se nalazi ispred C, Č, Ć
odcijepiti, podcijeniti
otcijepiti, potcijeniti

15.
U svim drugim slučajevima d ispred bezvučnog suglasnika prelazi u t.
otkopati, pretpostaviti, otcepiti (ne važi za hr), potpredsednik, potpaliti
odkopati, predpostaviti, odcepiti (ne važi za hr), podpredsednik, podpaliti

16.
Dođavola, dovraga, do đavola, do vraga
Hrvatski: kvragu, k vragu
srpski: k vragu, kvragu,


17.
Kod pisanja superlativa prideva koji počinju slovom j, postoji udvajanje.
najjači, najjednostavniji, najjasniji...

18.
Reč "po" u rečenicama označava ponavljanje neke radnje. Zato:
prvi put, drugi put, treći put...
po prvi put,  po drugi put, po treći put...

19.
Izvinem - od infinitiva izvinuti (saviti)
izvinim  - od infinitiva izviniti

20.
slušalac, prevodilac, ronilac, mislilac, gledalac... (ili konstrukcije koje se završavaju sa telj)
slušaoc, prevodioc, ronioc, mislioc, gledaoc...

21.
Jer je uzročni veznik, ne upitna čestica kao je li.
Ne može stajati u pitanju (ljudi ga greškom u govoru mijenjaju s jel')
Jel' je kolokvijalni oblik, a ispravni je oblik je li.
Stoji li jel' u pisanome obliku obavezno mora imati apostrof, da bi se istaknulo da se ne radi o pravilnome obliku.

22.
Kako koristiti priloge kamo, kuda i gdje u hrvatskome jeziku:

Kamo? Cilj kretanja: Kamo ideš? Idem u Zagreb. Idem na posao. Putujem za Beograd.   (AKUZATIV)
Kuda? Smjer kretanja: Kojim putem mogu doći do Trga? (= Kuda mogu doći do Trga?) -Idete Frankopanskom ulicom, zatim Ilicom do Trga...     (INSTRUMENTAL)
Gdje? Mjesto / lokacija: Gdje radite? -U Poreču. Nalazim se u Rimu.     (LOKATIV)
Gdje se ne može koristiti s glagolima kretanja! (Nepravilno je reći: Gdje ideš? Gdje je nestao?)

23.
Kod prevođenja reči billion sa engleskog - milijarda, a ne bilion

24.
Redni brojevi se pišu bez nastavaka, samo sa tačkom iza.
prvi ili 1. nepravilno 1-vi
peti ili 5. nepravilno 5-ti
osmi ili 8. nepravilno 8-mi

25.
Pomoćni član na početku imena pišu se velikim slovom, a u drugim položajima malim:
Van Gog, Vinsent van Gog, Vinsent Van Gog
Da Vinči, Leonardo da Vinči, Leonardo Da Vinči

26.
ni od koga - od nikoga
ni za što - za ništa
i pred čim - pred ičim
ni s kakvim  - s nikakvim
ni s kim, ni sa kim - s nikim
i s kim, i sa kim - s ikim
ni uz kakav - uz nikakav

27.
sakrij, sakrijmo - sakri, sakrimo
odbij, odbijmo - odbi, odbimo
pij, pijmo - pi, pimo
ubij, ubijmo - ubi, ubimo

28.
Sljedeći je pridjev u značenju idući i dolazi uvijek uz imenice (sljedeća stranica; sljedeći nastavak; sljedeći tjedan; sljedeća epizoda; treba učiniti sljedeće...).
Slijedeći je glagolski prilog sadašnji od glagola slijediti i znači činiti nešto na način da nekoga/nešto slijedimo (Slijedeći Marka, došao sam do zgrade.).

Evo kako treba transkribovati neka imena:

Adelejd (Adelaide): NE Adelaid, NE Adelaida
Andžela (Angela): ~ Karter, Lansberi; NE Anđela
Andželika (Anjelica): ~ Hjuston; NE Anđelika
Angus (Angus): ~ Vilson; NE Engas, NE Angas
Ajkenberi (Eikenberry): Džil ~; NE Ejkenberi
Ajzak (Isaac): Kris ~, ~ Njuton; NE Ajsak, NE Isak
Arket (Arquette): Patriša, Rozana ~; NE Arketi
Armand (Armand): ~ Asante; NE Arman
Bafalo (Buffalo): NE Bufalo
Bakvold (Buchwald): Art ~; NE Bačvold, NE Bačvald, NE Buhvald
Barbra (Barbra): ~ Strajsand; NE Barbara
Barimor (Barrymore): Dru, Etel, Lajonel ~; NE Barimur
Barouz (Burroughs): Edgar Rajs ~; NE Berouz, NE Berous
Bejkon (Bacon): Fransis ~; NE Bejkn, NE Bekon
Bejsi (Basie): Kaunt ~; NE Bejzi
Bejsinger (Basinger): Kim ~; NE Besindžer, NE Bejsindžer, NE Bejzindžer
Berd (Bird): Lari ~; NE Bird
Berdžes (Burgess): Antoni ~; NE Bardžis, NE Bardžes
Bermingam (Birmingham): NE Birmingem, NE Birmingen
Berns (Burns): NE Brns, NE Brnz
Bernstajn (Bernstein): Leonard ~; NE Bernštajn
Berton (Burton): Ričard ~; NE Barton
Bertrand (Bertrand): ~Rasel; NE Bertran
Biset (Bisset): Žaklina ~; NE Bise, NE Bize
Bogdanovič (Bogdanovich): Piter ~; NE Bogdanović
Boning (Bonynge): Ričard ~; NE Bonindž
Borgnajn (Borgnine): Ernest ~; NE Borgnin, NE Bordžin
Bornmut (Bournemouth): NE Bornmaut
Bou (Bowe): Ridik ~; NE Bouv
Boui (Bowie): Dejvid ~; NE Bouvi
Bridžiz (Bridges): Bo, Džef, Lojd; NE Bridžis
Britan (Brittan): Leon ~; NE Britn, NE Briten
Briten (Britten): Bendžamin ~; NE Britn
Bromič (Bromwich): NE Bromvič
Brus (Bruce): NE Brjus
Bruster (Brewster): NE Brjuster
Bruton (Bruton): Džon ~; NE Brutn
Vajtlo (Whitelaw): NE Vajtlou
Vilber (Wilbur): NE Vilbur
Vilem (Willem): ~ Dafo; NE Vilijam, NE Vilijem
Volak (Wallach): Eli ~; NE Valah, NE Valač
Volter (Walter): ~ Skot; NE Valter
Vorik (Warwick): NE Varvik
Vudvard (Woodward): Džoana ~; NE Vudvord
Vuster (Worcester): NE Vorčester, NE Vorsester
Galbrejt (Galbraith): Piter ~; NE Galbrajt
Galveston (Galveston): NE Galvston
Gejbl (Gable): Klark ~; NE Gebl
Gibson (Gibson): NE Džibson, NE Gipson, NE Džipson
Gilbert (Gilbert): NE Džilbert
Glaver (Glover): Deni ~; NE Glover
Gloster (Gloucester): NE Gločester, NE Glosester
Golsvordi (Galsworthy): Džon ~; NE Golsvorti
Graučo (Groucho): ~ Marks; NE Gručo
Grejam (Graham): NE Grejem, NE Greem, NE Gream, NE Grem, NE Graham
Dafni (Daphne): ~ du Morije; NE Dafne, NE Dafna
Dafo (Dafoe): Vilem ~; NE Defo
Dašijel (Dashiell): ~ Hamet; NE Dašajel, NE Dešajel
Delaver (Delaware): NE Delavar
de Mornej (De Mornay): Rebeka ~; NE de Morni
Dempsi (Dempsey): Džek ~; NE Dempsej
Derban (Durban): NE Durban
Derning (Durning): Čarls ~; NE Darning, NE Durning
Djuherst (Dewhurst): Kolin ~ NE Djuharst
Djupont (Dupont): NE Dipon
Duval (Duvall): Robert, Šeli ~; NE Dival
Elgin (Elgin): Lord ~; NE Eldžin
Endru (Andrew): NE Endrju, NE Endriju
Endruz (Andrews, Andrewes): NE Endrus, NE Endrjus, NE Endrijus
Epstajn (Epstein): Brajan ~; NE Epštajn
Estevez (Estevez): Emilio ~; NE Estavez
Zimerman (Zimmermann): Voren ~; NE Cimerman
Zineman (Zinnemann): Fred ~; NE Cineman
Indijanapolis (Indianapolis): NE Indianapolis, NE Indijanopolis, NE Indianopolis
Iden (Eden): Antoni ~; NE Idn
Izadora (Isadora): ~ Dankan; NE Isidora
Jejl (Yale): NE Jel
Juta (Utah): NE Jutah, NE Utah
Kapote (Capote): Truman ~; NE Kepot
Karnegi (Carnegie): Endru ~; NE Karnedži
Kejsi (Casey): NE Kejzi
Kenili (Keneally): Tomas ~; NE Keneli
Keršo (Kershaw): NE Keršou
Kit (Keith): ~ Karadin, Ričards; NE Kejt
Kiton (Keaton): Baster ~; NE Kitn
Kjukor (Cukor): Džordž ~; NE Cukor
Klark (Clark): ~Gejbl; NE Klerk
Kliz (Cleese): Džon ~; NE Klis
Klous (Close): Glen ~; NE Klouz
Kobern (Coburn): Džejms ~; NE Koburn
Kolambus (Columbus): NE Kolumbus, NE Kolambas
Koten (Cotten): Džozef ~; NE Kotn, NE Koton
Krajton (Crichton): Majkl ~; NE Kričton, NE Krikton, NE Krihton, NE Krejton
Kroford (Crawford): Džoun, Sindi ~; NE Kraford
Lester (Leicester): NE Lejčester, NE Lajčester, NE Lejsester, NE Lajsester, NE Lečester
Levajn (Levine): Džejms ~; NE Levin
Lijam (Liam): ~ Nison; NE Lajam
Lindsi (Lindsay, Lindsey): NE Lindsej
Lorel (Laurel): Sten ~; NE Laurel
Loton (Laughton): Čarls ~; NE Lauton
Lou (Loewe): Frederik ~; NE Leve
Lou (Lowe): Rob ~; NE Louv
Louel (Lowell): Robert ~; NE Lovel
Louzi (Losey): Džozef ~; Ne Luzi
Lumet (Lumet): Sidni ~; NE Lamet
Makgro (MacGraw): Ali ~; NE Mekgrou, NE MekGrou, NE Mek Grou
Maklohlan (MacLachlan): Kajl ~; NE Meklahlan, NE Meklaflan, NE Meklaflin
Malkovič (Malkovich): Džon ~, NE Malković
Mansini (Mancini): Henri ~; NE Mancini, NE Mančini, NE Manćini
Marč (March): Fredrik ~; NE Merč
Mari (Murray): F.  ~ Abraham; NE Marej, NE Murej, NE Mjurej
Matau (Matthau): Volter ~; NE Metju
Matjur (Mature): Viktor ~; NE Mejčer
Mej (Mae): ~ Vest; NE Me
Mejler (Mailer): Norman ~; NE Majler
Mejson (Mason): Džejms ~; NE Mejsn
Merdok (Murdoch): Rupert ~; NE Mardok, NE Murdok, NE Murdoh
Merfi (Murphy): Edi ~; NE Marfi
Merilin (Marilyn): ~ Monro; Ne Merlin
Mors (Morse): Helen, Samjuel ~; NE Morze
Najdžel (Nigel): NE Nejdžel, NE Nigel
Nelson (Nelson): NE Nelzon
Nolti (Nolte): Nik ~; NE Nolt
Norfok (Norfolk): NE Norfolk
Njuel (Newell): NE Njuvel
Nju Hempšir (New Hampshire): NE Nju Hemšir, NE Nju Hempšajr, NE Nju Hempšajer
Njukasl (Newcastle): NE Njukastl
Njukom (Newcomb, Newcombe): NE Njukomb
Njuton (Newton): Olivija ~ Džon, Ajzak ~; NE Njutn
Oden (Auden): Vistan Hju ~; NE Odn
O'Kejsi (O'Casey): NE O'Kejzi
Pačino (Pacino): Al ~; NE Paćino
Pandžab (Puwab, Pawab): NE Pendžab
Penelopi (Penelope): NE Penelop, NE Penelopa
Perajn (Perrine): Valeri ~; NE Perin
Perl Harbor (Pearl Harbor): NE Perl Harbur
Persel (Purcell): Henri ~; NE Persl
Plezens (Pleasence): Donald ~; NE Plizens
Portilo (Portillo): Majkl ~; NE Portiljo
Portsmut (Portsmouth): NE Portsmaut
Presli (Presley): Elvis, Prisila ~; NE Prisli
Previn (Previn): André ~; NE Preven
Prisila (Priscilla): NE Priscila
Raderford (Rutherford): Ernest ~; NE Raterford, NE Ruterford
Rasel (Russell): Bertrand ~; NE Rasl
Redgrejv (Redgrave): Vanesa ~; NE Redgrejev
Reksam (Wredžham): NE Vrekshem
Renolds (Reynolds): Bert ~; NE Rejnolds
Rifkind (Rifkind): Malkolm ~; NE Rifkin
Ronstat (Ronstadt): Linda ~; NE Ronštat
Rork (Rourke): Miki ~; NE Rurki, NE Rurke, NE Rurk
Rouan (Rowan): ~ Atkinson; NE Rovan
Rutger (Rutger): ~ Hauer; NE Ratger, NE Radžer
Sadebi (Sotheby): NE Sotbi
Saderland (Sutherland): Donald, Džoun, Kifer ~; NE Saterlend
Safok (Suffolk): NE Safolk
Sigel (Siegel): Don ~; NE Zigel
Sigorni (Sigourney): ~ Viver; NE Sigurni
Silicijumska dolina (Silicon Valley): NE Silikonska dolina
Simor (Seymour): Džejn ~, ~ Krej; NE Sejmur
Skorseze (Scorsese): Martin ~; NE Skorsiz, NE Skorsis, NE Skorciz, NE Skorcis
Sondhajm (Sondheim): Stiven ~; NE Zondhajm
Sontag (Sontag): Suzan ~; NE Zontag
Soros (Soros): Džordž ~; NE Šoroš, NE Soroš
Stajn (Stein): Gertruda ~; NE Štajn, NE Stejn
Stajnbek (Steinbeck): Džon ~; NE Štajnbek, NE Stejnbek
Stajner (Steiner): Džordž ~; NE Štajner, NE Stejner
Stiven (Stephen): NE Stefen, NE Stefan
Stivens (Stephens): NE Stefens
Stivenson (Stephenson): NE Stefenson
Strajsand (Streisand): Barbra ~; NE Strejsend
Straus (Strauss): Piter ~; NE Štraus
Su (Su, Sue): NE Sju
Suše (Suchet): Dejvid ~; NE Sačet
Suzan (Susan): NE Sjuzan
Terlington (Turlington): Kristi ~; NE Tarlington
Terman (Thurman): Uma ~; NE Turman
Termond (Thurmond): Strom ~; NE Tarmond, NE Turmond
Terner (Turner): Ketlin, Ted, Tina ~; Ne Tarner
Trejsi (Tracy): Spenser ~; NE Trasi
Tuson (Tucson): NE Takson
Ferlong (Furlong): Edvard ~; NE Furlong
Fibi (Phoebe): ~ Kejts; NE Febe, NE Feba, NE Feb
Flašing Medou (Flushing Meadow): NE Flešing Medou
Forman (Foreman): Džordž ~; NE Foreman
Fosi (Fosse): Bob ~; NE Fos
Fransiskus (Franciscus): Džejms ~; NE Franciskus
Fredrik (Fredric): ~ Marč; NE Frederik
Hadson (Hudson): NE Hadzon
Hal (Hal): ~ Ašbi; NE Hol
Hali (Halley): Edmund ~; NE Halej
Hamerstajn (Hammerstein): Oskar ~; NE Hamerštajn
Hamfri (Humphrey): ~ Bogart, NE Hemfri
Hamfriz (Humphreys, Humphries): NE Hamfris, NE Hemfris
Harli (Harley): NE Harlej
Harvi (Harvey): NE Harvej
Hau (Howe): NE Hauv
Hauel (Howell): NE Hauvel
Heder (Heather): ~ Loklir; NE Hiter, NE Heter
Hejz (Hays, Hayes): NE Hejs
Herli (Hurley): Elizabet ~; NE Harli
Hert (Hurt): Vilijam ~; NE Hart
Hjulet (Hewlett): NE Hjuvlet, NE Hevlet
Hjuz (Hughes): NE Hjus, NE Hjugs, NE Hjudžis, NE Hjudžiz
Hok (Hawk, Hawke): NE Houk
Hoks (Hawks, Hawkes): NE Houks
Hoksvort (Hawkesworth): Silija ~; NE Houksvort
Hon (Hawn): Goldi ~; NE Houn
Čejs (Chase): Čevi ~; NE Čejz
Čelsi (Chelsea): ~ Klinton; NE Čelzi
Čimino (Cimino): Majkl ~; NE Ćimino
Džina (Geena): ~ Dejvis; NE Đina
Džo (Joe): ~ Luis; NE Džoe
Džong (Jong): Erika ~; NE Jong
Džoun (Joan): ~ Kolins, Kroford, Saderland; NE Džoan
Šakil (Shaquille): ~ O'Nil; NE Šejkil
Šanen (Shannen): ~ Doherti; NE Šenon
Šejmus (Seamus): ~ Hini; NE Šejmas
Šila (Sheila): NE Šejla
Šjora (Sciorra): Anabela ~; NE Sciora, NE Siora
Šlesindžer (Schlesinger): Džon ~; NE Šlezinger

Ovu listu ću dopunjavati kad god se setim nečeg novog, ili neko drugi predloži.
« Zadnja izmjena: 12.02.2012. 13:41:32 igniss »
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline SuperSerb

 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 3980
 • Spol: Muški
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #1 : 08.04.2009. 21:34:54 »
Nema sta ko da te napada, svaka cast za temu.
Ovo moze uveliko da pomogne u poboljsanju kvaliteta prevoda.
I da, posto vidim da odlicno poznajes nasu (srpsku) gramatiku, imam jedno pitanje.
Kako se pise skracenica sa gospodin?
Da li je g-din ili nekako drugacije?

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #2 : 08.04.2009. 21:36:47 »
Rekao u tački 5. Dakle "g."
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline SuperSerb

 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 3980
 • Spol: Muški
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #3 : 08.04.2009. 21:39:42 »
Promaklo mi je, video sam ono za gospodje i gospodjice.  :)
A da li je pravilno i g-din?
To sam bas poceo da forsiram u zadnje vreme, pa me zanima.

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #4 : 08.04.2009. 21:47:47 »
Nažalost, "g-din" je nepravilno...
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline SuperSerb

 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 3980
 • Spol: Muški
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #5 : 08.04.2009. 21:49:04 »
Nazalost sam ja to stavljao u zadnja svoja dva prevoda, jedno pedeset puta...
Ali dobro, na greskama se uci.
Hvala.

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #6 : 08.04.2009. 21:53:31 »
Eto, poslednji post mi je dao ideju:
nažalost, a ne na žalost
dođite, a ne dođi te
do đavola, a ne dođavola
.....
« Zadnja izmjena: 23.06.2011. 15:34:22 igniss »
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline delrey

 • Elita
 • Prevoditelj extra
 • Senior član
 • *****
 • Postova: 1862
 • Spol: Muški
 • Io sono juventino
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #7 : 08.04.2009. 22:16:10 »
Izvini samo za ovo dođavola i do đavola
Sta je pravilnije_
Mongol General: Hao! Dai ye! We won again! This is good, but what is best in life?
Mongol Warrior: The open steppe, fleet horse, falcons at your wrist, and the wind in your hair.
Mongol General: Wrong! Conan! What is best in life?
Conan: To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women.
Mongol General: Good!

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #8 : 08.04.2009. 22:20:44 »
Pravopis kaže "do đavola". Slažem se da na prvi pogled izgleda nelogično, ali tako je...
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline Dexter`s Lab

 • nekulturan samo tako...
 • Old staff
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 3597
 • Spol: Muški
 • I BRAINED MY DAMAGE
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #9 : 08.04.2009. 22:32:04 »
na svu sreću nisam se pronašao ni u jednoj od gore navedenih nepravilnosti, ali svaka čast za temu.

ako nije tajna čime se baviš i da li prevodioci mogu da ti se obrate kada su u nekoj nedoumici vezano za gramatiku i pravopis?
vidim barataš srpskom gramatikom, kakav si sa hrvatskom?

Ne postoje glupa pitanja, samo glupi ljudi.

I onda se pojedinci pitaju šta je ovom Dexu, u kojem je on tripu. ;D
EDIT:A ovaj Dex, kao što svi znate, nije normalan! rofl

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #10 : 08.04.2009. 22:44:20 »
Hvala za podršku. Kao što rekoh, mislio sam da će me mnogi napasti zbog teme, pa sam prijatno iznenađen. Mnogi smatraju da je najbitnija suština, a da ostalo nije bitno... Ne razumeju da je pravopis suštinski bitan, jer ustanovljena pravila pomažu da jezik dugo živi.
Možda će te iznenaditi, ali nisam profesor srpskog, niti sam studirao srpski jezik. Fizičar sam, a mi smo poznati po tome što se trudimo da stvari budu maksimalno precizne. U skladu sa tim je i moje veliko interesovanje za pravopis.
Naravno da svako može da mi se obrati ako je u nedoumici, zbog toga sam i postavio ovu temu.
Možda se neki neće složiti sa mnom, ali, kao što rekoh, 90% pravopisa je zajedničko za srpski i hrvatski.
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline Dexter`s Lab

 • nekulturan samo tako...
 • Old staff
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 3597
 • Spol: Muški
 • I BRAINED MY DAMAGE
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #11 : 08.04.2009. 22:57:18 »
odlično... fizičar... to mi treba...
imam jedno pitanje koje me kopka duuugo vremena, nema veze sa temom, mali offtopic ali nema veze
pitao sam sve po forumu i niko nije umeo da mi objasni


ako se, hipotetički, krećem brže od zvuka i prdnem... da li ću pre da čujem prdež ili da ga nanjušim?  ???

 ;D


Dobrodošao na forum prijevodi online... ne moraš da se izuvaš, ovde smo svi naši...

Ne postoje glupa pitanja, samo glupi ljudi.

I onda se pojedinci pitaju šta je ovom Dexu, u kojem je on tripu. ;D
EDIT:A ovaj Dex, kao što svi znate, nije normalan! rofl

Offline slowrun

 • Prevoditelj
 • Mlađi član
 • ****
 • Postova: 323
 • Spol: Muški
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #12 : 08.04.2009. 23:02:04 »
1. Nažalost svih prisutnih (projekcija će biti otkazana) ili Na žalost svih prisutnih...? (ja ovo pišem po sluhu, kako izgovorim)

2. ja treba to da uradim      ja trebam to da uradim - Čisto da se izbegne zabuna. Treba pisati bez Ja, Ti, Oni, "treba to da uradim"  (nije sigurno Pera treba to da uradim) važi i za ostala lica.... (u suprotnom je pleonazam, zar ne? "Ja treba da pokosim travu" ili "Treba da pokosim travu")

3.
Za razliku od hrvatskog, u duhu srpskog jezika je transkripcija stranih imena, mada nije nepravilno ostavljati ih u originalu. Dakle, bolje je Džon Smit nego John Smith (onaj ko piše imena u originalu, trebalo bi to da čini i kada je reč o ruskim, kineskim, japanskim i drugim imenima koja se u originalu ne pišu latinicom).

Dopuna (ili pojašnjenje ako si na to mislio)... imena koja se ne pišu latinicom (grčka, ruska, kineska) se u slučaju pisanja u originalu transkribuju.
Pa ako su na sastanku bili John, Dave and Παπαδόπουλος to se ne ostavlja tako već se transkribuje u John, Dave i Papadopoulos (ili kako se već piše), dakle transkribovano u latinicu.


Da se nastavim na temu.
Pravilno:
U STVARI
NAISKAP
NA ZDRAVLJE
NAZIMU
NA JESEN
NA IZGLED i NAIZGLED (oba pravilna)
NAJVOLETI (ispravno je u značenju "najviše voleti")
NAJPRVI

A mene muči ovo "U redu" (u smislu "Dobro, učiniću ti uslugu") odvojeno ili zajedno.
Neko kaže da je "u redu" odvojeno kada "stojiš u redu", u suprotnom je zajedno. Ali opet, to mi je kao da sam u uredu, iliti kancelariji.

In my body, where the shame gland SHOULD be, there's a second AWESOME gland.
True story

Offline Loki

 • VERONICA MARS GURU
 • Prevoditelj extra
 • Član
 • *****
 • Postova: 995
 • Spol: Ženski
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #13 : 08.04.2009. 23:02:32 »
Eto, poslednji post mi je dao ideju:
nažalost, a ne na žalost


Nažalost (P na žalost)
Na žalost svih nas

Offline Dexter`s Lab

 • nekulturan samo tako...
 • Old staff
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 3597
 • Spol: Muški
 • I BRAINED MY DAMAGE
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #14 : 08.04.2009. 23:06:52 »
A mene muči ovo "U redu" (u smislu "Dobro, učiniću ti uslugu") odvojeno ili zajedno.
Neko kaže da je "u redu" odvojeno kada "stojiš u redu", u suprotnom je zajedno. Ali opet, to mi je kao da sam u uredu, iliti kancelariji.

u redu sam
da li si ti u redu
moram da čekam u redu
ona se nalazi u uredu

ako spojimo onda dobijamo imenicu "ured"

znači piše se uvek odvojeno, bez obzira da li se misli na nečije stanje ili čekanje na kasi

Ne postoje glupa pitanja, samo glupi ljudi.

I onda se pojedinci pitaju šta je ovom Dexu, u kojem je on tripu. ;D
EDIT:A ovaj Dex, kao što svi znate, nije normalan! rofl

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #15 : 08.04.2009. 23:14:16 »

ako se, hipotetički, krećem brže od zvuka i prdnem... da li ću pre da čujem prdež ili da ga nanjušim? 

Ajde, zagrišću... Stvari stoje ovako: u fizici (kinematici) je sve u izboru referentnog sistema u kome posmatraš problem. Dakle, ti i tvoj prdež ste u istom referentnom sistemu koji se u odnosu na neki drugi kreće brzinom većom od brzine zvuka. Brzina sistema u kome se nalaziš nema veze sa problemom koji razmatraš, pa je u tom smislu svejedno da li voziš lovački avion ili trotinet... Zvuk je ono što prvo dolazi. :)
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline Dexter`s Lab

 • nekulturan samo tako...
 • Old staff
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 3597
 • Spol: Muški
 • I BRAINED MY DAMAGE
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #16 : 08.04.2009. 23:19:54 »
hmmm... moraću da testiram to...
najpre u kontrolisanim uslovima... recimo dok kucam poruke na forumu...

ooooooppp evo ga....   ;D

Ne postoje glupa pitanja, samo glupi ljudi.

I onda se pojedinci pitaju šta je ovom Dexu, u kojem je on tripu. ;D
EDIT:A ovaj Dex, kao što svi znate, nije normalan! rofl

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #17 : 08.04.2009. 23:20:52 »
Eto, poslednji post mi je dao ideju:
nažalost, a ne na žalost


Nažalost (P na žalost)
Na žalost svih nas

OK, slažem se da nisam bio dovoljno precizan. "Nažalost" je rečca i na nju sam mislio. Trebalo je da je stavim u rečenični kontekst.
U tom smislu:
Naučio sam to napamet.
To mi je palo na pamet.
To je, uistinu, bio veliki događaj.
U istinu ne treba sumnjati.
« Zadnja izmjena: 09.04.2009. 12:00:28 igniss »
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline MilanRS

 • ...
 • Administrator
 • Izuzetak
 • *****
 • Postova: 10706
 • Spol: Muški
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #18 : 08.04.2009. 23:33:10 »
Mi imamo jednu temu o ovome u podforumu Prevoditelji, ali je tamo ograničen pristup, nije loše da i ovdje bude primjera na tu temu. Evo i moj doprinos, riječi koje sam nalazio u prevodima koje sam prebacivao sa uploada na odgovarajuće mjesto.

Neke najčešće greške u vezi sa ije/je:

smješno   - smiješno
uvjek     - uvijek
zauvjek   - zauvijek
primjetio - primijetio
promjenio - promijenio
pobjedio - pobijedio
uspijeh   - uspjeh

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #19 : 08.04.2009. 23:49:30 »
E, odlična ideja. Inače, ijekavaski i ekavski izgovori su nastali tako što je staroslovensko "jat" zamenjeno sa "ije/je", odnosno "e". Za one koji imaju dilemu da li da stave "ije" ili "je", neka posmatraju dužinu akcenta. Ako je akcenat dug ide "ije", za kratak ide "je".
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #20 : 08.04.2009. 23:59:35 »
ako su na sastanku bili John, Dave and Παπαδόπουλος to se ne ostavlja tako već se transkribuje u John, Dave i Papadopoulos (ili kako se već piše), dakle transkribovano u latinicu.

Uvek mi je bila enigma zašto skoro svi koriste englesku transkripciju za nelatinična pisma... Zar je u prevodu na srpski prirodno staviti Stoitchkov umesto Stoičkov, Sergey umesto Sergej, Tchaikovsky umesto Čajkovski?
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline slowrun

 • Prevoditelj
 • Mlađi član
 • ****
 • Postova: 323
 • Spol: Muški
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #21 : 09.04.2009. 00:19:47 »
Ovo pravilo sam slučajno procitao dok sam trazio nesto drugo, mogu opet potraziti i dati link.
Ali, ako već neko ostavlja sve kako se piše na engleskom, onda se i ta imena ostavljaju kako su napisana na engleskom, zar ne?

In my body, where the shame gland SHOULD be, there's a second AWESOME gland.
True story

Offline Kursor

 • Regularni forumaš
 • *
 • Postova: 90
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #22 : 09.04.2009. 04:18:18 »
Evo jos nešto:

Mnogi prave greške kod upotrebe "s" ili "sa", "k" ili "ka", ako se dobro sjećam "sa" se piše samo u slučaju kad naredna riječ počinje slovom s, š, z ili ž (sa sobom), u ostalim slučajevima se piše "s" (s tobom), "ka" se pise kad naredna riječ počinje slovom k ili g (ka kući, ka gradu), u ostalim slučajevima se piše "k" (k tebi).

Offline dreambett

 • Old staff
 • Član
 • *****
 • Postova: 654
 • Spol: Muški
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #23 : 09.04.2009. 04:24:33 »
Evo da se i ja nadodam.

Mnogi prave sljedeću grešku:

Stavite ju na krevet. (nepravilno) -> Stavite je na krevet. (pravilno)
Pozovite ju. (nepravilno)             -> Pozovite je. (pravilno)

I jedna korisna stvar vezana ua pisanje zareza s obzirom na to koji veznici se pojavljuju u rečenicama:

U nizu nezavisno složenih rečenica kad su dijelovi složene rečenice povezani sastavnim veznicima (i, pa, te, ni, niti), kao i kad su dijelovi složene rečenice povezani rastavnim veznicima (ili, ili... ili, bilo... bilo) ne piše se zarez.

Ali piše se ispred riječi i i ni kada imaju ulogu pojačivača (intenzifikatora) i s riječju uz koju se nalaze čine dio niza u nabrajanju; u tom slučaju odvajaju se zarezom i dvije posljednje komponente (za razliku od nizanja - u kojem se dvije posljednje komponente povezuju veznicima i, te, ili i sl. i ne odvajaju se zarezom):

Ni od straha, ni po nagovoru, ni na molbu, niti i za kakvo blago neću raskinuti prijateljstvo.

Isti je slučaj ispred riječi ili i bilo kad se pri nizanju (nabrajanju) pojavljuju u ulozi pojačivača:

Ako se želi istaknuti ono što se drugom rečenicom iskazuje, bilo kao suprotnost, bilo kao zaključak, posljedica ili što drugo. (Brabec-Hraste-Živković)

Offline petko

 • Shpadoinkle!
 • Administrator
 • Izuzetak
 • *****
 • Postova: 5320
 • Spol: Muški
 • Ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti.
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #24 : 09.04.2009. 08:14:48 »
pobjedio - pobijedio

Ay karamba. Čim sam ovo video, odmah sam ispravio Osobni tekst. :)
« Zadnja izmjena: 09.04.2009. 08:17:32 petko »
I refuse to prove that I exist, says God…
…for proof denies faith, and without faith I am nothing.
Douglas Adams
       

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #25 : 09.04.2009. 10:49:36 »
Evo jos nešto:

Mnogi prave greške kod upotrebe "s" ili "sa", "k" ili "ka", ako se dobro sjećam "sa" se piše samo u slučaju kad naredna riječ počinje slovom s, š, z ili ž (sa sobom), u ostalim slučajevima se piše "s" (s tobom), "ka" se pise kad naredna riječ počinje slovom k ili g (ka kući, ka gradu), u ostalim slučajevima se piše "k" (k tebi).

Moram da te ispravim: nije nepravilno pisati "sa" ispred reči koje počinju slovom koje nije s, š, z, ž. Nepravilno je pisati, kao što si rekao "s" ispred reči koje počinju pomenutim slovima. U svim drugim slučajevima, upotreba predloga "s" i "sa" je ravnopravna ("s tobom" i "sa tobom", oba ispravna). Greška koja se često javlja je pisanje veznika "s" sa apostrofom (dakle "s' tobom" je neispravno).
« Zadnja izmjena: 09.04.2009. 11:04:40 igniss »
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #26 : 09.04.2009. 11:01:59 »
Ovo pravilo sam slučajno procitao dok sam trazio nesto drugo, mogu opet potraziti i dati link.
Ali, ako već neko ostavlja sve kako se piše na engleskom, onda se i ta imena ostavljaju kako su napisana na engleskom, zar ne?
Čini mi se da je to najpre posledica lenjosti prevodilaca da prekucavaju imena sa srpskom transkripcijom, već ih samo ostave onako kako su napisana. Pošto je 99,99% prevoda sa engleskog, tako se pomenuti Tchaikovsky uselio u srpski prevod. Jako često se dešava da prevodilac, čak, ne stavi ime ili geografski pojam ni u odgovarajući padež (bio sam kod John).
A što se tiče linka koji si pominjao, ako ti nije problem, voleo bih da vidim.
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #27 : 09.04.2009. 11:15:25 »
Prvi post dopunjen tačkama 10, 11 i 12.
« Zadnja izmjena: 09.04.2009. 11:42:05 igniss »
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Offline zkarlov

 • We ain’t gonna stand for any weirdness out here!
 • Administrator
 • Izuzetak
 • *****
 • Postova: 21909
 • Spol: Muški
 • Boogeyman is coming!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #28 : 09.04.2009. 11:22:01 »
Pazi, nije isto Tchaikovsky i Washington. Ovo prvo nije izvorno engleski tako da ne vidim razlog zašto bi prevoditelj to ostavio tako napisano. Jedini razlog može biti lijenost, kao što si rekao.

“You've fooled them, haven't you, Michael? But not me.”

:volim

Offline igniss

 • E=hν
 • Prevoditelj extra
 • Heroj član
 • *****
 • Postova: 2359
 • Spol: Muški
 • This is where we fight! This is where they die!
Odg: Mali pravopisni podsetnik
« Odgovor #29 : 09.04.2009. 11:26:10 »
1. Nažalost svih prisutnih (projekcija će biti otkazana) ili Na žalost svih prisutnih...? (ja ovo pišem po sluhu, kako izgovorim)

2. ja treba to da uradim      ja trebam to da uradim - Čisto da se izbegne zabuna. Treba pisati bez Ja, Ti, Oni, "treba to da uradim"  (nije sigurno Pera treba to da uradim) važi i za ostala lica.... (u suprotnom je pleonazam, zar ne? "Ja treba da pokosim travu" ili "Treba da pokosim travu")

A mene muči ovo "U redu" (u smislu "Dobro, učiniću ti uslugu") odvojeno ili zajedno.
Neko kaže da je "u redu" odvojeno kada "stojiš u redu", u suprotnom je zajedno. Ali opet, to mi je kao da sam u uredu, iliti kancelariji.

1.
Na žalost svih prisutnih...

2.
Slažem se da je stilski lepše da se piše bez ličnih zamenica. Stavio sam ih da bih naglasio promenu po licima. Dakle, lepše je bez zamenica, ali nije pleonazam.

Za "u redu" se potpuno slažem sa Dexter`s Labom. Uvek je "u redu".
« Zadnja izmjena: 09.04.2009. 11:42:54 igniss »
Going to church makes you a Christian as much as going to the garage makes you a car.

Tags: hjp