Izdvojeno > Osnove pravopisa i gramatike

Krivo upotrebljavane riječi i pojmovi

<< < (2/4) > >>

Ben Dover:
Nijedan pripada nizu svi, mnogo, većina, malo, nekoliko.

Ni jedan pripada nizu ni dva, ni tri, ni četiri itd.


Razlika je više pragmatička nego značenjska. U svakom slučaju, ako se može zameniti ni sa niti i da značenje ostane potpuno isto, onda se radi o spoju ni(ti) i jedan i pisaće se odvojeno.

igniss:
Ovde su greške pre pravilo nego izuzetak. Gotovo da je nemoguće videti da neko piše odvojeno.

Pravilo:

Dobro došao, ako je reč o pozdravu.
Dobrodošao, ako je reč o pridevu ili prilogu.


Dobrodošao, dragi prijatelju!
Dobro došao, dragi prijatelju!

Ovakav primer je uvek dobro došao.
Ovakav primer je uvek dobrodošao.

Naravno, imenica glasi dobrodošlica: Poželeli smo im dobrodošlicu u naš grad.

igniss:
Pod uticajem engleskog jezika u naše jezike je počela da se useljava konstrukcija najbolji ikada. Svakodnevno, prvenstveno u televizijskim reklamama, bivamo bombardovani ovom nakaznom sintagmom koja je bukvalni prevod engleske best ever. Ovo ne bi trebalo koristiti jer prilog ikada, u ovom slučaju, ne može da stoji bez trpnog glagolskog prideva.

Najbolji film ikada.
Najbolji film ikada snimljen.

Najlepši automobil ikada.
Najlepši automobil ikada napravljen.

Najbolja knjiga ikada.
Najbolja knjiga ikada napisana.


King Eric:
Pravilo

Prijedlog zbog upotrebljava se za izražavanje uzroka.

Osuđen je radi ubojstva.
Osuđen je zbog ubojstva.

Prijedlog radi upotrebljava se za izražavanje namjere.

Idem u bolnicu zbog liječenja.
Idem u bolnicu radi liječenja.

Ben Dover:
Pravilo

Jer je uzročni veznik.

Otišao sam jer mi se spavalo.

Zamenjiv je sa budući da, zato što (samo u srpskom i sa pošto).


Je li (je l’) je upitna konstrukcija.

Je li ono Marko?

(Samo u srpskom zamenjiva je sa da li: Da li je ono Marko?)


Jasno je da jer i je l’ ne treba mešati. Ako nekad niste sigurni koju reč upotrebiti, zamenite je nekom od gornjih, pa će vam biti jasnije šta je sa čim međusobno izmenjivo.

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

[*] Prethodna stranica

Idi na punu verziju